O nás

Vízia

Zlepšenie fyzického a psychického zdravotného stavu spoločnosti propagáciou a certifikovaným vyučovaním Metódy Wima Hofa založenej na novom prístupe k chladu, špecifických dýchacích technikách a nastavení mysle.

Poslanie - Misia

Zvýšením povedomia a prebratia zodpovednosti za vlastné zdravie prostredníctvom pravidelne vyvíjanej činnosti, konkrétne praktizovaním Metódy Wima Hofa, sa budú ľudia vedome a aktívne podieľať na zlepšení svojho fyzického i psychického zdravotného stavu, znížia svoje náklady na často nákladnú liečbu a stanú sa odolnejšími, pokojnejšími a silnejšími.

Ciele